Vattensystem.se
Skugga

UV-anläggning / UV-filter

UV

Mikrobiologisk växt, som förekommer i vatten, kan effektivt begränsas med ultraviolet ljus. UV-ljus med en våglängd på 254 nanometer (nm) dödar bakterierna, vira, alger och svamp genom att bryta ner mikroorganismernas DNA. Desinfektion med UV-ljus kan användas till stort sett alla vattentyper.

 

I vårt sortiment finns Trojan, Ueberall och Wedeco. De används för UV-behandling av dricksvatten och processvatten.  Anläggningarna består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör. Oavsett anläggning, skall UV-lampan bytas efter ett års drift. Kvartsglaset rengöras 2-3 gånger per år, eller vid behov.

 

Ueberall och Wedeco UV-anläggningar är utvecklade för industin- och vattenverks högt ställda krav på funktion och driftsäkerhet.

 

Förbehandling

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.
Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)
UVT10 > 75%
Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

 

För partikelfiltrering rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering.

Vid mindre flöden, används ett patronfilter med 5 my patron.

Vid större flöden, används påstryckfilter med 5 my filterpåse.


 

 uvmax1

TROJAN TYP UV-MAX

- Flöde: 0,6-10,8 m³/tim.

 

Läs mer>>

Webbutik>>

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar sex modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.

 

 ubk  

Ueberall TYP UBK

- Flöde: 4-16 m³/tim.

Läs mer>>

 Beskrivning:

Ueberall-UBK är försedda med högeffektiva lågtryckslampor och som standard, sensor för övervakning av strålningsintensiteten. UV-sensorn kan enkelt kalibreras för det aktuella vattnet vid installationen.

 ub  Ueberall TYP UB

- Flöde: 28-113 m³/tim.

Läs mer>>

Beskrivning:

Ueberall-UB är lämplig för tex vattenverk, process- och livsmedelsindustri.  Levereras som standard med justerbar sensor för övervakning av strålningsintensiteten. UV-sensorn kan enkelt kalibreras för det aktuella vattnet vid installationen.

 90x90aquada  

WEDECO TYP AQUADA
- Flöde: 1-11 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-25°C.

 

Läs mer>>

 Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller, som alla finns i fem olika storlekar. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.
 90x90uva2

WEDECO TYP A
- Flöde: 4-16 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-60°C.

 

Läs mer>>

 

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i syrefast stål med spektrotherm UV-lampa monterad i kvartsrör.

 

 90x90uvb3

WEDECO TYP B & TYP BX
- Flöde: 30-2000 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-60°C.

 

Läs mer>>

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar fyra modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i syrefast stål med flera spektrotherma UV-lampor monterade i kvartsrör.

 

 90x90uve_me4 WEDECO TYP E/ME
- Flöde: 1-100 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-25°C (E), 5-60°C (ME).
Beskrivning:
Används till processvatten, ultrarent vatten, samt i specialutföring för farmaseptiskt bruk. Serie E/ME innefattar nio modeller. Anläggningen består av ett cylindriskt kvartsrör som vattnet leds genom. Flera UV-lampor är placerade på yttersidan av kvartsreaktorn. Reaktorn och lamporna är monterade i ett stängt chassi i rostfritt stål.

 

 

     

 

 

 

 

Copyright 2006 vattenreningsguiden.